Giełda Usług Tłumaczeniowych Linguara

Projekt pod nazwą Linguara , czyli Giełda Usług Tłumaczeniowych ma na celu stworzenie, udostępnienie oraz świadczenie e-usługi polegającej na ułatwieniu oraz automatyzacji dokonywania i przyjmowania zleceń tłumaczeń językowych, a także wyszukiwania tłumaczy oraz docelowych klientów.

Za pośrednictwem stworzonego portalu usługobiorcy będą mogli publikować swoje zlecenia oraz zapytania, natomiast usługodawcy ofertować swój pakiet usług oraz odpowiadać na potrzeby zainteresowanych klientów.

Przewagą naszej usługi jest wyjście naprzeciw potrzebom współczesnego rynku globalnego dostępu do informacji przy zachowaniu niskich kosztów oraz nakładów składania oraz przyjmowania zleceń tłumaczeń.

Projekt "Giełda Usług Tłumaczeniowych Linguaro" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, oś priorytetowa 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”.

Lokalizacja projektu: ul. Kiedacza 28B, 02-776 Warszawa